INSTICKSBRUNN


Används vid renovering för avvattning av tak till invändigt avlopp. Insticksbrunnen ansluts direkt i den befintliga takbrunnen, val av storlek görs utifrån diametern på det befintliga tappstycket.


Galleri