Takljuskupoler typ K (Economy)


Takljuskupol typ K är den vanligast förekommande takljuskupolen när man skall byta ut sin gamla kupol. Måtten är anpassade för att passa till en 2"-träsarg.

Vi har i dagsläget 191 olika mallar varför vi med största sannolikhet kan hitta en kupol som passar Er sarg alternativt att vi levererar både sarg och kupol till Ert hålmått. Skulle det ändock inte finnas ett mått som passar kan vi alltid tillverka en mall!

Tekniska data

Material: Klar akryl (standard), opaliserad akryl (opalglas), slagfast akryl samt polykarbonat.

Utformning: Kvadratiska, rektangulära och runda.

Infästning: Monteras oftast med fjäderskruvsinfästning men kan även fås med klämfäste.

Sargar: Till K-kupolen levereras oftast massiv träsarg typ ERN eller motsvarande öppningsbar ARN. Isolerade sargar typ MR (fast) och MAR (öppningsbar) levereras på beställning. Vattenplåt ingår som standard till samtliga sargar.

Tillbehör: Fördaglig ventilation av takljuskupolerna kan elmotoröppnare, skruvöppnare eller linöppnare beställas.

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här


Galleri