Tillbehör takbrunnar


Tvåstegstermostat med fönsterfunktion vilket innebär att reläet växlar vid uppnått börvärde dvs. vid T1 eller T2 

Användningsområde frysskydd t.ex. om temperaturen går under övre börvärdet (t.ex. +5 C) kallar termostaten på värme och slår av om nedre börvärdet (t.ex. -10 C) eftersom värmningen då ej är effektiv 

Reläutgång 16 A (AC1) 

Skyddsform IP65