Rökluckeservice


Den rekommendation som finns från myndigheterna är att rökluckor bör funktionstestas minst 1 gång per år och gärna 1 gång per halvår. Erfarenheten visar att många fastigheter har gamla rökluckor på sina tak som inte fungerat på många år. När kontrollerade Du Dina rökluckor senast?

Med en ca 40 –årig erfarenhet från tillverkning , leverans och montage av rökluckor och takljuskupoler, har vi på Inflexor en gedigen kunskap om service och skötsel av dessa system.

Vi ser över dina rökluckor, ge förslag om erforderligt underhåll eller förbättring. Vårt uppdrag kan handla om allt från en enkel funktionskontroll till reparation, renovering, byte av luckor eller ett rullande serviceuppdrag gällande löpande kontroll /underhåll.

Ser vi i samband med våra kontroller att andra åtgärder behöver utföras på taken så rapporterar vi givetvis om detta och kan då även utföra dessa reparationer. I de fall att ev. schakt under en röklucka behöver fräschas upp med exempelvis putsning eller målning så löser vi även den typen av arbeten.