Takfönster


Inflexor levererar fasta takfönster vilka enkelt monteras in i olika takkonstruktioner. Fönstren är normalt utförda som 3-glas isolerruta. 

För att fönstren ska vara monterbara behöver taklutningen måste vara minst 1:4. Tätheten mot taket erhålles med hjälp av olika typer av fogplåtar.

Inflexors takfönster är fast monterade och ej öppningsbara. De ger dagsljus och är ej öppningsbara för ventilation.