Runda takljuskupoler typ MP


Vi är nog den enda leverantören på svenska marknaden som kan leverera runda takljuskupoler som är öppningsbara (antingen elmotorstyrda eller med skruvöppnare)! Självfallet kan vi även leverera med fast sarg eller endast kupolen.

Tekniska data

Material: Klar akryl (standard), opaliserad akryl (opalglas), slagfast akryl samt polykarbonat.

Infästning: Monteras oftast med fjäderskruvsinfästning men kan även fås med klämfäste.

Sargar: Till MP-kupolerna levereras som standard isolerade sargar typ PR (fast) och PAR (öppningsbar).

Ventilationsspalt i sargen kan fås på beställning. Vattenplåt ingår som standard till samtliga sargar.

Tillbehör: För daglig ventilation av takljuskupolerna kan elmotoröppnare, skruvöppnare eller linöppnare beställas.

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här