Kupol typ PM (Pyramid)


Takljuskupol typ M används främst när man har en sarg med isolering, detta då flänsen på kupolen är bredare. Denna typ används även vid brandgasventilation.

Vi har i dagsläget 105 st olika mallar varför vi med största sannolikhet har en storlek som passar Er sarg eller tänkta hålmått.

Tekniska data

  • Material: Klar akryl (standard) , opaliserad akryl (opalglas), slagfast akryl samt polykarbonat. 
  • Form:Pyramidformad.
  • Infästning: Monteras som standard med fjäderskruvsinfästning, men kan även fås med klämfästen.
  • Sargar: Till M-kupolerna levereras som standard isolerade sargar typ MR (fast) och MAR (öppningsbar). Ventilationsspalt i sargen kan fås på beställning. Vattenplåt ingår som standard till samtliga sargar.
  • Tillbehör: För daglig ventilation av takljuskupolerna kan elmotoröppnare, skruvöppnare eller linöppnare beställas.

Obs! Vi utför även montage.

För mer info klicka här