Inflexor takbrunnar


Takbrunnar avsedda för såväl konventionell takavvattning (PA, PC och PK) som för fullflödessystem (FS/UV). Brunnarna levereras färdiga för anslutning till papp, plåt, PVC-duk och gummiduk samt för enskiktsmembran, typ Carbofol, Derbigum etc. FS-systemet är typgodkänt av Sitac enligt NR avsnitt 5:33, 5:4 och 9:2, samt enligt BBR 94 avsnitt 1:4 och 6:624 (bevis nr 4756/84).

Material - Konstruktion 
Takbrunnarna tillverkas av koppar, rostfritt stål och syrafast stål. Vid papptäckning levereras brunnarna med klisterflänsar. Vid plåt- och dukanslutningar levereras de med falskrage respektive fabriksmonterade flänsar av aktuellt tätskiktsmaterial. Brunnar med vinklade tappstycken och annat utseende kan erhållas på beställning. Inflexor standard takbrunnar omfattar följande typer: 

 Benämning

              Bild 

CAD 
 PC  
 PC med duk  

                   

 
 PK             X
 Terrassbrunn   X
 Insticksbrunn    
 FS insticksbrunn    
 PA    
     
     
     

Typ PA.
Takbrunn med brunnskar ca 220x50 mm och löstagbar sil, för papp-, duk- eller plåttak.

Typ PC. 
Takbrunn utan brunnskar med löstagbar sil, för papp och duktäckta tak. Brunnstypen är speciellt användbar som insticksbrunn vid renoveringsobjekt.

Typ PC-flex. 
Takbrunn med löstagbar sil och utan brunnskar. Brunnen försedd med flexibelt stamrör och med gummitätning runt stamröret.

Typ PCB. 
Bräddavloppsbrunn för horisontellt eller vertikalt montage.

Typ PK. 
Takbrunn med lågt brunnskar, ca 140x25 mm och löstagbar sil. Silen levereras som standard monterad i stamröret. Brunnen kan också levereras med brunnskarsdjup 50 mm - PK50 eller 70 mm - PK70. Silen sitter de i brunnskaret.

Typ PK-F. 
Vid plåttäckning levereras brunnen med fabriksmonterad falskrage som går in över brunnskaret. För plåttäckning kan även helfläns användas, där brunnen skruvas fast med motfläns i taktäckningen.

Typ PK-KR. 
Takbrunn med klämring för infästning av olika duktyper.

Typ PKT. 
Takbrunn för terrasser och gårdsbjälklag. Brunnen är försedd med klister- eller dukfläns och kan erhållas med lövfångarsil eller gång-/körbar sil, fast förhöjningsring eller teleskopsil och med eller utan sandfång.

Typ FS/UV. 
Takbrunn för fullflödessystem (strömning med vattenfyllda ledningar). Brunnarna finns i storlekarna FS-50, FS-70 och FS-80, med 2", 2 1/2" respektive 3" rörgänga på utloppet. Vid plåttäckning finns samma infästningsalternativ som ffr PK-brunnen. Lövfångarsilen är utförd av samma material som brunnen.

Taklåda typ LKR.
Ledkonstruktion ffr horisontell montering av brunnar i sadeltak med varierande takvinkel. Mått Se fig. Brunnsflänsarna är kvadratiska eller cirkulära med sidmått alt. diameter 300-500 mm

Vägledning vid projektering
PA-, PC- och PK-brunnarnas stamrör är lagermässigt standardiserade raka med 75, 94 och 110 mm utvändig diameter. Andra stamrörsdimensioner och vinklade stamrör kan erhållas på kort leveranstid. Förhöjningsringar, bräddavloppsringar, förlängningsrör o.dyl. finns som tillbehfr. För FS-systemet finns av företaget utarbetade dimensioneringshjälpmedel som kan beställas utan kostnad ( se fig. )

Elvärme 
Samtliga brunnar kan levereras med elvärme som monteras underifrån. Standard dr 24 V (26 W), men även 230 V elvärme kan erhållas.

Beställningsanvisningar
Brunnstyper - se produktbeskrivningen
- Typ PA, - Typ PAT, - Typ PC, - Typ PCB, - Typ PK,
- Typ FS, - Typ LKR, Typ UVI


Galleri