PA-Brunn


Takbrunn med brunnskar ca 220x50 mm och löstagbar sil, för papp-, duk- eller plåttak.

Vägledning vid projektering PA-, PC- och PK-brunnarnas stamrör är lagermässigt standardiserade raka med 75, 94 och 110 mm utvändig diameter. Andra stamrörsdimensioner och vinklade stamrör kan erhållas på kort leveranstid. Förhöjningsringar, bräddavloppsringar, förlängningsrör o.dyl. finns som tillbehfr. För FS-systemet finns av företaget utarbetade dimensioneringshjälpmedel som kan beställas utan kostnad ( se fig. )

Elvärme Samtliga brunnar kan levereras med elvärme som monteras underifrån. Standard dr 24 V (26 W), men även 230 V elvärme kan erhållas.

Beställningsanvisningar Brunnstyper - se produktbeskrivningen - Typ PA, - Typ PAT, - Typ PC, - Typ PCB, - Typ PK, - Typ FS, - Typ LKR, Typ UVI


Galleri