Terassbrunnar


Inflexor marknadsför två typer av rostfria terrassbrunnar, typ PKT och typ PAT.

De två typerna har olika diameter på förhöjningsringen, PKT- ca 140 mm och PAT- ca 220 mm. Båda typerna kan erhållas med teleskopringar eller med fasta örhöjningsringar. De kan också erhållas med med plana gång- eller körbara silar liggande i marknivån eller med standard lövfångarsil, som kommer att sticka upp ovan marknivån.

De kan förses med sandfång, vilka som standard placeras i förhöjningsringens övre del. Speciellt vid användning av sandfång bör den större brunnstypen användas för att få så stort sandfång som möjligt. Utförande enligt kundönskemål görs på beställning.

För mer info klicka här


Galleri