Terassbrunnar


Inflexor marknadsför två typer av rostfria terrassbrunnar, typ PKT och typ PAT.

De två typerna har olika diameter på förhöjningsringen, PKT- ca 140 mm och PAT- ca 220 mm. Båda typerna kan erhållas med teleskopringar eller med fasta örhöjningsringar. De kan också erhållas med med plana gång- eller körbara silar liggande i marknivån eller med standard lövfångarsil, som kommer att sticka upp ovan marknivån.

De kan förses med sandfång, vilka som standard placeras i förhöjningsringens övre del. Speciellt vid användning av sandfång bör den större brunnstypen användas för att få så stort sandfång som möjligt. Utförande enligt kundönskemål görs på beställning.


Galleri