PC Brunn


Typ PC. Takbrunn utan brunnskar med löstagbar sil, för papp och duktäckta tak. Brunnstypen är speciellt användbar som insticksbrunn vid renoveringsobjekt.

Typ PC-flex. Takbrunn med löstagbar sil och utan brunnskar. Brunnen försedd med flexibelt stamrör och med gummitätning runt stamröret.

Typ PCB. Bräddavloppsbrunn för horisontellt eller vertikalt montage.

Material - Konstruktion Takbrunnarna tillverkas av koppar, rostfritt stål och syrafast stål. Vid papptäckning levereras brunnarna med klisterflänsar. Vid plåt- och dukanslutningar levereras de med falskrage respektive fabriksmonterade flänsar av aktuellt tätskiktsmaterial. Brunnar med vinklade tappstycken och annat utseende kan erhållas på beställning.

För mer info klicka här


Galleri