Inflexor Hem Produkter Idébank Referenser Produktblad Om Inflexor Länkar Kontakt BG Inflexor

TakbrunnarInflexor Takbrunnar

Takbrunnar avsedda för såväl konventionell takavvattning (PA, PC och PK) som för fullflödessystem (FS/UV). Brunnarna levereras fä...
Mer information


PC-brunn

Typ PC. Takbrunn utan brunnskar med löstagbar sil, för papp och duktäckta tak. Brunnstypen är speciellt användbar som insticksbrunn vid...
Mer information


FS/UV-brunnar

Takbrunn för fullflödessystem (strömning med vattenfyllda ledningar). Brunnarna finns i storlekarna FS-50, FS-70 och FS-80, med 2", 2 1/2" respek...
Mer information


Terrassbrunn

    Information terrassbrunn CAD-ritning ...
Mer information


PK-brunn

Typ PK. Takbrunn med lågt brunnskar, ca 140x25 mm och löstagbar sil. Silen levereras som standard monterad i stamröret. Brunnen kan också ...
Mer information


PA-brunn

Takbrunn med brunnskar ca 220x50 mm och löstagbar sil, för papp-, duk- eller plåttak.   Vägledning vid projekteringPA-, PC- och...
Mer information


Insticksbrunn

...
Mer information


Tak-låda typ LKR

Ledkonstruktion för horisontell montering av brunnar i sadeltak med varierande takvinkel. Mått Se fig. Brunnsflänsarna är kvadratiska eller...
Mer information


Tillbehör

Tvåstegstermostat med fönsterfunktion vilket innebär att reläet växlar vid uppnått börvärde dvs. vid T1 eller T2...
Mer information


Sök på sidan

© 1982- 2018 Inflexor | Produced by Lidali Webdesign