Inflexor Hem Produkter Idébank Referenser Produktblad Om Inflexor Länkar Kontakt BG Inflexor

Röklucka för tak typ ORI 23/T (stålstomme)


Tekniska data: Brandventilator typ ORI 23/T

  • Plant lock: Plåtbeklädd med stomme av stålplåt. Kan vid beställning fås med locket lätt åsformat (används oftast när luckan monteras absolut vågrätt)
  • Sargar: Isolerade sargar av stålplåt, sarghöjd ca 300 – 900 mm
  • Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering
  • Storlekar: Standard (se broschyr) samt måttbeställd

Obs! Vi utför även montage.

 

Produktblad

Tillbehör

Styrcentraler

Monteringsanvisning (med gasfjäderöppnare)

Monteringsanvisning (med elmotoröppnare)

Syfte med rökevakuering

CE - certifikatRöklucka Förstora upp
Röklucka

Förstora upp

Förstora upp

Förstora upp

© 1982- 2018 Inflexor | Produced by Lidali Webdesign