Inflexor Hem Produkter Idébank Referenser Produktblad Om Inflexor Länkar Kontakt BG Inflexor

Öppningsutrustning


 

Vi tillverkar och saluför styrcentraler för dina behov. Våra egna kundanpassade styrcentraler är uppdelade i typ A, B och C - alla med inbyggd batteribackup Vi har även styrcentraler från D+H.

Typ A: Utlösningscentral för anläggning innehållande rökluckor med hållmagnet eller permanentmagnet. Nu även central utan
Typ B: Styrcentral för anläggning med enbart elmotoröppnare
Typ C: Styr- och reglercentral för anläggning innehållande både
elmotorer och håll- eller permanentmagneter.

Typ RCI: Styrcentral där extern strömförsörjning finns, t ex hallar.


Vi saluför även icke elektronisk öppningsutrustning (om än ej så vanligt numera). Gasfjädern aktiveras då genom vajer - automatisering fås genom smältsäkring.


Styrcentraler

  Typ RCI

 Basinformation, Inflexor styrcentral

 Typ A, funktionsbeskrivning

 Typ B, funktionsbeskrivning

 Typ C, funktionsbeskrivning

Schematisk överblick

 

 Förstora upp

Förstora upp

Förstora upp

Förstora upp

© 1982- 2018 Inflexor | Produced by Lidali Webdesign