Inflexor Hem Produkter Idébank Referenser Produktblad Om Inflexor Länkar Kontakt BG Inflexor

Röklucka typ ORI 31


Tekniska data: Brandventilator typ ORI 31

  • Pulpetformad röklucka: Plåtbeklädd med stomme av stålplåt.
  • Sargar: Isolerade sargar av stålplåt, sarghöjd 800,820 oc 860 mm
  • Tillbehör: Inbrottsgaller, elmotoröppnare, kontakter för indikering
  • Storlekar: Standard (se broschyr)

Obs! Vi utför även montage.

 

Produktblad

Tillbehör

Styrcentraler

Monteringsanvisning (med gasfjäderöppnare)

Monteringsanvisning (med elmotoröppnare)

Syfte med rökevakuering

CE - certifikatFörstora upp

Förstora upp
ORI 31 med gasfjäderöppnare

Förstora upp

© 1982- 2018 Inflexor | Produced by Lidali Webdesign