Inflexor Hem Produkter Idébank Referenser Produktblad Om Inflexor Länkar Kontakt BG Inflexor

Syfte med brandventilation


Funktion och säkerhet är viktiga begrepp vid planering av brandskyddet. Brand och rökevakueringssystemet skall tjäna till att ovanför golvnivå dels skapa en rökfri zon och dels evakuera de vid brand uppkomna rökgaserna. Detta hjälper människor att utrymma den brinnande byggnaden. En effektiv rökevakuering hjälper släcknings- och räddningsmanskapet att få bättre sikt och minimerar även brandrisken, minskar brandskador samt minskar också möjligheten för att branden skall starta på nytt.

I den nya standarden för rökevakuering EN 12101 (System och komponenter för rök- och brandgaser) redovisas syftet för rökevakuering..läs mer


Olika typer av rökluckor och dess applikation finner du här. 

 

 
FÖR HJÄLP MED NYTT RÖKEVAKUERINGSSYSTEM KLICKA HÄR!

 Förstora upp

Förstora upp

© 1982- 2018 Inflexor | Produced by Lidali Webdesign