Inflexor Hem Produkter Idébank Referenser Produktblad Om Inflexor Länkar Kontakt BG Inflexor

Arlanda Pir F - Rostfria golvgaller

Konvektorgaller i golv av syrafast stål, lamelltyp 9 eller "Arlandalamellen" som vi kallar den levererades till Pir F på Arlanda flygplats. Gallren på Arlanda har en lamellhöjd av 50 mm för att klara de bärighetskrav som ställdes på gallren. De ville att gallren skulle klara vikten av en tung saxlift så att rengöring av glaspartierna inte skulle förstöra gallren.

Sök på sidan

© 1982- 2018 Inflexor | Produced by Lidali Webdesign